ARTNİVO, vizyonu doğrultusunda, sürekli gelişen bir dünya şirketi olmak adına, yalnızca müşterilerinin değil tüm paydaşlarının memnuniyetini beklentilerinin üzerinde karşılama gayreti içinde yatırımlarını insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak sıfır hata, sıfır iş kazası ve sıfır çevre kazası ile hizmet üretmeyi hedeflemektedir.

Bu inançla;

  • Kalite, Çevre Güvenliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm mevzuatın, standartların ve sair idari düzenlemelerin takip edilmesi ve bunlara uyum sağlanması,
  • Kullanılan metot, teknoloji ve diğer yardımcı faktörlerin kalite, çevre ve iş güvenliği bağlamında etkilerinin göz önünde bulundurulması ve proaktif yaklaşımla gerekli tüm tedbirlerin alınması,
  • Kalite, Çevre ve İş Güvenliği gerekliliklerimize uygun ortak bir bakış açısının örgütsel davranış biçimi olarak şekillendirilmesi, organizasyonumuzun her kademesinde bunun sağlanması,
  • Müşteri, üretici, tedarikçi, çalışan, çevre, toplum, devlet kurumları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve sair tüm paydaşlarımıza açık iletişim imkânı sağlanması,
  • Tüm paydaşlarımızla “kazan kazandır” prensibi bağlamında iş birliği ve güven içerisinde çalışılması,
  • Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanılması, kirliliğin önlenmesi, atıkların azaltılması ve/veya kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümün sağlanması
  • Tüm süreçlerin ve yönetim sistemleri uygulamalarının sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, gelişime daima açık olması,
  • Aktif çalışmanın olduğu tüm işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hususlarının birinci öncelik olarak ele alınması, güvensiz çalışma şartları ve yöntemlerini sıfır tolerans ve istisna koşuluyla reddedilmesi, kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi adına gerekli tüm tedbirlerin alınması,
  • Çevreye ve topluma olan duyarlılık ile örnek olunması

yönünde faaliyetlerimizi Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri ile entegre bir şekilde yöneterek, proje taahhüt sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.