KALİTELİ & DAYANIKLI

Her Refrakter projesi kendine özgüdür ancak ortak bir noktaları vardır, şöyle ki; her projenin girdileri son derece değişken olmakla birlikte çıktıların her zaman dayanıklılık esasında toplanmaları beklenmektedir. Devreye alma sonrası refrakter işlerine dair ortaya çıkabilecek herhangi bir tamirat/tadilat ihtiyacı muhtemelen çok pahalıya mal olacaktır. Bu sebeple tüm sistemin kusursuz olarak tasarlanıp uygulanması gerekmektedir.

ARTNİVO, bugüne kadar gerçekleştirdiği veya parçası olduğu endüstriyel projelerdeki güvenlik, takvime ve bütçeye uyum gibi başarılı performanslarıyla endüstriyel tesislerin ve/veya bu tesislerde iş yapan yüklenici firmaların “Refrakter Sistem” ihtiyaçlarına dair sektördeki en nitelikli çözüm ortağı firma olma iddiasını sürdürmektedir.

 

Refractory - Artnivo Engineering

 

REFRAKTER HİZMETLERİMİZİN KAPSAMI

 • Enerji Santralleri
 • Metal Endüstrisi
 • Rafineri & Petrokimya Tesisleri
 • Isıl İşlem Tesisleri
 • Cam Endüstrisi
 • Çimento Sanayi
 • Fırınlar, kazanlar, yakma üniteleri, kurutma ekipmanları, vb.

 

Refractory - Artnivo Engineering

 

HİZMETLERİMİZİN İÇERİĞİ;

 • Tedarik & Kurulum
 • Refrakter Tuğla Kaplama
 • Monolitik ve Seramik Elyaf Ürün Kaplama
 • Tamirat veya Yeniden Yapım İşleri
 • Modernizasyon Projeleri
 • Enerji Tasarruf Çözümlerinin sağlanması ve uygulanması
 • Çevreye zararlı etkisi olabilecek malzemelerin bertarafı
 • Yıkım ve hafriyatın bertarafı
 • Proje Planlama & Danışmanlık
 • Tescilli Mühendislik Tasarımları
 • İSG ve Kalite alt Sistemlerinin Tasarımı
 • Devreye Alma & Eğitim

EKSİKSİZ VE KUSURSU

Tuğla, çimento, beton ve benzeri bileşenlerinden dolayı refrakter işleri kaba iş olarak görülebilir. Ancak keskinlik ve kusursuzluk bu işler için anahtar kelimelerdir. Tasarım kusursuz olmalı, malzemeler kusursuz bir şekilde planlanmalı ve tedarik edilmeli ve sahadaki yapım işleri kusursuz bir şekilde uygulanmalıdır. Hatta kurulumdan sonra dahi refrakter içeren sistem de aynı kusursuz yaklaşımla işletilmelidir.

 

Refractory image

 

ARTNİVO, çözüm ortağı olarak, yönetim kadrosunun mühendislik ve verimlilik hususundaki derin tecrübesi sayesinde en kusursuz ve performansı yüksek refrakter sistemlerini sunabilmektedir.

Ekibimiz sahada tüm ihtiyaçları karşılayabilmek adına en verimli metotları belirler. İstenen kalitede ve miktarda ürünün zamanında teslimi, yapım işleri öncesi tüm aksesuarların ve bileşenlerin imalatı ve tasarım kabiliyeti bu sürece dâhildir. Sahada müşteri ile yaratıcı tasarımlar ve izolasyon teknikleri üretmek anlamında ciddi işbirliği içerisinde oluruz. Özetle; ARTNİVO sonuç üretir.

 

Professioanl refractory service