BİRİNCİ ÖNCELİK: GÜVENLİK

ARTNİVO üstlendiği projelerde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hususlarını birinci öncelik olarak ele alır ve uygular. Güvensiz çalışma şartları ve yöntemleri her daim ARTNİVO tarafından sıfır tolerans ve istisna koşuluyla reddedilirler. Kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek ARTNİVO açısından son derece değerli bir iş yapış şekli ve sermayesidir.

Bu yüzden ARTNİVO, tüm işyerlerinde teferruatlı ve hedefi “SIFIR KAZA” olan bir İSG sisteminin kurulmasını ve işletilmesini sağlar. Tüm kademelerdeki çalışanlar SIFIR KAZA hedefinin gerçekleşmesini taahhüt eder ve tüm sistemin bir parçası olurlar.

OHSAS 18001:2007 İSG Yönetim Sistemi, ARTNİVO İSG Yönetim Sistemi’nin sürekli güvencesi ve geliştirilmesi için etkinbir araç olarak kullanılır.