Hammadde kaynakları, yakıtlar ve nihai ürünlerin depolanması, hemen hemen tüm endüstri alanlarında kritik öneme sahiptir. Genellikle büyük tanklar hammaddeler, yakıtlar ve nihai ürünler için kullanılır. Küçük tanklar veya kaplar ise geçici olarak (yarı) mamüllerin depolanması için kullanılır. Depolanan malzemenin korunması ve üretim sürecinin kararlılığı ve emniyetinin sağlanması için tankın içindeki sıcaklığı belirli sıcaklık sınırları arasında tutmak son derece önemlidir. Tankları belirli sıcaklık aralıklarında tutmak için kullanılan başlıca yöntem izolasyondur. Ayrıca ısı izleme (heat tracing) sistemleri ile de bu sıcaklık kontrolleri desteklenmektedir.

Tank İzolasyonu

 

TANK İZOLASYONUN AMACI
Depolama tanklarının yalıtımı, depolama tesislerinin işlevselliğinde önemli bir faktördür. Ayrıca şu amaçlara hizmet eder:

  • Maliyet Kontrolü: İzolasyon, depolanan malzemenin ısı kayıplarını önemli ölçüde azaltır. Diğer avantajlar bir yana sadece bu parametre dahilinde tasarruf edilne enerji maliyeti yapılan ısı izolasyonunun maliyetinin çok üzerinde olabilir. 
  • Çevrenin korunması: Elde edilen maliyet tasarruflarına ek olarak, düşük ısı kaybı daha az enerji ihtiyacına yol açacak ve bu sayede çok daha düşük karbondioksit emisyonuna neden olacaktır. Tehlikeli maddelerin salınımının azaltılması çevremiz için faydalıdır.
     

İzolasyon Tankı

  • Proses kontrolü: İzole edilmiş tanklarda ekstrem soğuk ve sıcak hava koşullarından etkilenme veya direkt güneş ışını maruziyeti sebebiyle ısınma gibi istenmeyen sıcaklık değişikliklerinin önüne geçilmiştir. Depolanan malzeme proseste kullanılacaksa malzemenin sıcaklık aralığı son derece önemlidir. Ayrıca viskozite de burada önemli bir etken olup malzemenin akışkanlığının azalması veya katılaşması proses için ölümcül sonuçlara neden olabilir.  İzole edilmemiş tanklarda bütün bu durumlara karşı ilave ısıtma veya soğutma gerekecektir.
  • Güvenlik: Tank izolasyonlarında güvenlik konusunda iki ayrı parametre vardır. Bunlardan ilk akla gelen personel güvenliğidir. Zira yüzey sıcaklığı 60 oC üzerinde olan tanklarda personelin tanka temas etme ihtimali varsa yüzey sıcaklığını makul seviyelere çekmek için izole edilmesi şarttır. Ayrıca depolanan malzemenin yanıcı ve/veya parlayıcı olması durumunda yangın güvenliği de öne çıkmaktadır.  Yangın güvenliği dikkate alınarak izole edilmiş tanklarda olası harici yangın vakalarında tank içindeki malzemenin parlamasının, alev almasının ve nihayetinde yanmasının önüne geçilebilir.
     

Tank izolasyonu nasıl olur

ARTNIVO

ARTNİVO E&C endüstriyel izolasyon uygulamalarına dair 2005 yılından beri çözüm ortaklığı sunmaktadır. Tasarım, tedarik ve yapım işleri akabinde devreye alma süreçlerinin tamamında veya istenen kısmında uzman kadrosu ve tecrübesiyle projeye dahil olabilmektedir. Çeşitli coğrafyalarda ve çalışma şartlarında 0,05 m3 ile 50.000 m3 arasında çeşitli kapasitelerde pek çok tank ARTNIVO tarafından başarıyla izole edilmiş, dizaynı dahilinde varsa ısı izleme (heat tracing) sistemleri ile donatılmış ve hala kullanılmaya devam edilmektedir.

 

 

Yılmaz Akarsubaşı
Şantiye Yapım İşleri Yöneticisi
ARTNIVO E&C