İnşaat Projelerinde Çevre Yönetimi

Geçmişten gelen süreçler içerisinde inşaat projelerinde başarı daima zaman yönetimi, maliyet yönetimi ve kalite yönetimi gibi geleneksel parametreler ile ölçülmüştür. Ancak günümüzde gelişen şartlar ve gerek...

Devamı


Kristalize Katkı İle Geçirimsiz Beton Elde Etme

Türkiye nüfusunun yaklaşık %90’ı deprem kuşağı üzerinde yaşamaktadır. Depremlerin neden olabileceği can ve mal kaybını önlemek için depreme dayanıklı, güvenilir ve sürdürülebilir yapılar elde etmek, kuşkusuz her mühendisin t...

Devamı


Sökülebilir Tip İzolasyon Ceketi Uygulamaları Vana - Flanş

Geleneksel izolasyon yöntemleri günümüzde farklı metotlarla desteklenmekte ve geliştirilmektedir. Günümüzde en yapılabilir ve ekonomik olanı giydirme tip izolasyon ceketleridir. Bu ceketler buhar türbinlerinde, baca ve egzoz çıkışlarında, muh...

Devamı


Tank İzolasyonu

Hammadde kaynakları, yakıtlar ve nihai ürünlerin depolanması, hemen hemen tüm endüstri alanlarında kritik öneme sahiptir. Genellikle büyük tanklar hammaddeler, yakıtlar ve nihai ürünler için kullanılır. Küçük tanklar veya...

Devamı


Endüstriyel Tesislerde Elektrikli Isı İzleme Uygulamaları - Electric Heat Tracing

Endüstriyel tesislerdeki muhtelif ekipmanlara ve/veya boru hatlarına çeşitli sebeplerle ısı kayıplarını önlemek adına izolasyon uygulamaları sıklıkla yapılır. İşletmenin normal koşullarda çalışırken ısı kayıplarını önleyen bu izolasyon sistemle...

Devamı


Tırmanır Kalıp Sistemi

Son yıllarda Dünyamızdaki neredeyse sürekli ekonomik gelişimle beraber kuşkusuz en hareketli iş kolu inşaat sektörü olarak göze çarpmaktadır. Ülkemizde de 2000’li yıllara baktığımız zaman, inşaat sektörü neredeyse var olan mevcut y...

Devamı


Endüstriyel Proje Yapım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

Endüstriyel tesis kurulum projeleri kapsamında yürütülen yapım işlerinin yapısı gereği yüksekte çalışmayı ve buna bağlı riskleri içerisinde barındırdığı bir gerçektir. İş güvenliği uygulamalarında yüksekte ve yü...

Devamı